ARCHEOLOGIA WOJSKOWA
Boguslaw Perzyk. Specjalne umundurowanie zimowe. Wehrmacht 1942/1943

SITE MENU

6 Grudnia 1941 roku Niemieckie Naczelne Dowództwo Sit Zbrojnych (OKW) wstrzymało natarcie na Moskwę. Wkrótce 5 mln hitlerowskich żołnierzy przeszło do obrony na całym froncie wschodnim, liczącym wówczas około 4000 km długości. Genialny plan wojny błyskawicznej nie miał już szans powodzenia. Pokrzyżowało go wiele czynników - jednym z nich była zima. Okazało się, że armia niemiecka nie była przygotowana do prowadzenia działań ofensywnych w warunkach surowej "rosyjskiej zimy".

Gdzieś na froncie wschodnim, styczeń 1943 roku. Dwaj żołnierze niemieccy w nowym umundurowaniu wz.1942. Oficer z lewej strony posiada kurtkę w wersji biała/zielona. Na lewych rękach założone są opaski służące do rozpoznawania własnych wojsk (czarne czerwone na jednej lub obu rękach - rożne kombinacje). Kurtki posiadają na rękawach fabrycznie przyszywane guziki służące do przypinania opasek. Hełmy przemalowane na kolor maskujący (CAW)

W dniach 21.07 - 10.08.1940 roku Hitler uzgodnił z OKW ogólne założenia uderzenia na ZSRR. W toku błyskawicznej kampanii trwającej 3-4 miesiące, miała zostać zniszczona Armia Czerwona oraz opanowane główne centra gospodarcze i polityczne. Kliny pancerne prące w zawrotnym tempie na wschód, wsparte lotnictwem, miały niedopuszczać do tworzenia ciągłych linii obrony, dezorganizować zaplecze oraz uniemożliwiać wycofywanie się wojsk radzieckich w głąb kraju. Wędrujące kotły miało niszczyć lotnictwo a resztki wyłapywać piechota.

18.12.1940 roku Hitler wydał dyrektywę nr 21 która zawierała główne wytyczne kampanii wschodniej, do której przygotowania należało zakończyć 15.05.1941 roku. 09.01.1941 roku ustalono, że dzień ten jest orientacyjną datą ataku na ZSRR. Z wszystkich tych założeń wynikało, że w połowie września wojska niemieckie znajdą się na linii Archangielsk - rzeka Wołga - Morze - Czarne gdzie przygotują zimowe leża. Przeczekają w nich do wiosny, nie niepokojone JUŻ przez pozbawioną sił środków Armie Czerwoną. W tym czasie lotnictwo zniszczy resztki radzieckiego przemysłu za Uralem oraz sparaliżuje transport. Tak obezwładniony przeciwnik nie będzie w stanie stawiać oporu wiosną 1942 roku.

Luty 1942 roku pierwsza zima wojsk niemieckich na froncie wschodnim. Sylwetki żołnierzy w standardowym umundurowaniu zimowym opracowanym w okresie pokojowym - płaszcze, szalokominiarki (już po dwie - jedna na szyi, druga na głowie), furażerki i rękawice trykotowe. Kawa w kubku grzana jest na typowym palniku na suchy spirytus (pudełka na palnik i suchy spirytus leżą obok). Uwagę zwraca brak naramienników u obu żołnierzy (CAW)

Konieczność zaangażowania sił przeciwko Jugosławi i Grecji w kwietniu 1941 roku spowodowała zmianę terminu uderzenia na ZSRR na czerwiec. Przesuniecie rozpoczęcia działań bojowych o miesiąc miało takie konsekwencje że stracono rezerwo czasu na wypadek opóźnień spowodowanych nieprzewidywanym oporem wojsk radzieckich. Tym sposobem mianoby osiągnąć rubież przewidywaną planem 'Barbarossa' dokładnie z nastaniem zimy. Gra była ryzykowna, lecz niemieckie dowództwo miało absolutną pewność że realizacja planów jest na tyle realna, iż nie wymaga działań zabezpieczających Podsta wowymi takimi działaniami powinno być opracowanie specjalnej taktyki oraz wyposażenie wojsk w umundurowanie i sprzęt umożliwiający kontynuowanie walk zaczepnych zimą.

Z perspektywy dnia 22.06.1941 roku rzeczywiście wszystko mogło wyglądać optymistycznie, akie na początku listopada gdy Rosjanie utrzymywali Leningrad, Moskwę i przedpole Kaukazu za późno było na zapobieżenie popełnionym błędom. Wehrmacht wszedł około 1000 km w głąb ZSRR a do wyznaczonej linii pozostało przeciętnie 700 km. Armia Czerwona nie została obezwładniona, wiec trudno było liczyć na to, że wojska przeczekają zimę bezczynnie. Walka w lekkich płaszczach nie zapowiadała się atrakcyjnie.

Styczeń 1942 roku - efekty zbiórki odzieży wełnianej, przeprowadzonej w Niemczech i krajach okupowanych. Ten sierżant stał się szczęśliwym posiadaczem trykotowej kominiarki. Takich nakryć głowy niewiele znalazło się na froncie, ponieważ nie były one masowe wśród europejskiej ludności cywilnej a jako jedyne nadawały się dla wojska. (CAW)

Rosyjska zima

Pierwsze przymrozki pojawiają się na terenie ZSRR w rejonie dzisiejszej granicy z Polską 10.10 na linii Leningrad - Kijów - Stalingrad 01.10, a w rejonie Leningrad - Moskwa i dalej na wschód 20.09. Ostatnie zaś przymrozki odpowiednio 20.04, 01.05 i 20.05. Zima przynosi długotrwałe mrozy przeplatane niekiedy krótkimi odwilżami, a uzupełnieniem są śnieżyce i mgły. Maksymalne obniżenie temperatur następuje w styczniu i lutym - przeciętne temperatury na osi Leningrad - Stalingrad osiągają -10 stopni C. podczas gdy w Niemczech tylko -4. W krytycznym okresie nocami temperatura spada do -40-50 stopni, a na dzień rośnie do -20-30. W te najmroźniejsze dni temperatura w Niemczech wynosi przeciętnie -10 stopni C.

Czas nalegania pokrywy śmeżnei jest dłuższy czym bardziej na wschód. Na zachodnich peryferiach ZSRR wynosi on 3 miesiące, na południu Ukrainy i w dolnym biegu Wołgi do 4; w centralnej części kraju do 4-6; na północy (Archangielsk) do 6-7. Dla porównania w Niemczech przeciętnie 20 dni a maksymalnie 1-2 miesiące. Grubość pokrywy w południowej części ZSRR osiąga 10-40 cm a w środkowej i północnej 50-100 cm. Miejscami tworzą się 2-3 metrowe zaspy.

Po przeanalizowaniu powyższych właściwości 'rosyjskiej zimy' ciekawostką wydaje się być fakt, że wszystkie niemieckie instrukcje uparcie twierdziły, iż nie istnieje specjalna taktyka walk zimowych. Zima ma nawet ułatwiać natarcie, gdyż zamarznięte błota i rzeki łatwe są do forsowania. Jednocześnie te same instrukcje mówiły, że pokrywa śniegu powyżej 30 cm utrudnia działania piechocie i artylerii, a warstwa powyżej 50 cm uniemożliwia działania wszystkich wojsk na bezdrożach. W temperaturze poniżej -15 C przestają działać rowerzyści i motocykliści. Przy jakich temperaturach piechota staje się niezdolna do walki, tego instrukcje nie określały.

/ page 1 from 14 /
desktop version of the page

We have much more interesting information on this site.
Click Site Menu to check it out!

cartalana.com© 2011-2020 mailto: koshka@cartalana.org

Google+